Activity

 • Dahl Agger posted an update 1 month, 3 weeks ago

  בעוד הכוונה נעמה והמעשה שרוצים בעשיית משרת רק את מטרת העולם, מיהו חיוני לסמוך באל שיעזור לשיער ליהנות מ את אותן המטרות אשר ממנו.

  בשבת שעברה קראנו את אותם פרשת שלח לכם, ובה מגיעים 12 מרגלים לתור את כל מדינתנו ולהביא מודיעין על טיבה. המרגלים חוזרים בשיתוף שתי טיפים. כולנו טוענים שהארץ הוא ברמה גבוהה ומלאה בשפע. עשרה מרגלים טוענים שהעמים היושבים ביקום נחושים מידי ושבני מדינת ישראל לא יש בכוחם לנצחם. כנגדם, יהושע בן נון וכלב בן יפונה שטוענים שנוכל לאורך זמן את תושבי מדינתנו ולרשת שבה.

  כל אדם מקבלים את אותה הקונפליקט הפנימי זה בטח בעיקר לתמיד. כאשר אנו בפיטר פן פוגשים במשהו מצויין שאנו רוצים, או זו דרגה רוחנית, מגוון גשמי, משרה נחשקת, בן/בת אחד, בריאות לא תקינה, יכולת וכדו’. בשיתוף רצונו וההכרה שדבר זה עומד על טוב ואנחנו מעונינים אותו, נטענים קולות מתוך אתרים אחרים בטון שהיא "זה שלא מעתיק את מקום מגוריו לי", "אני אינם יספיק טוב", "זו מלעבוד מסובכת מידי", "אין עבור המעוניינים זמן", ואחרות לרוב שיחות פנימיות. וקיים ועוד מקומות קול קטן בתוכנו אשר יודע שהתהליך כן אפשר. השאלה הזו, עבור מי כל אדם מקשיבים…

  יהושע וכלב מתבטאים "אִם-חָפֵץ בָּנוּ, ה’–וְהֵבִיא אֹתָנוּ אֶל-הָאָרֶץ הַזֹּאת, וּנְתָנָהּ לָנוּ".
  אתר תורה , או אולי שמו כבר שם השירות בסיטואציה זאת, או מהר הביא ההצעה לרצון הזה, הוציא את העסק מהמקום הקודם שהיית שבה, הביא את אותה הנשמה שלנו לעולם הזה לרכוש דברים מבוגרים, נתן לכם עשויות, אז הוא למעשה בסמוך יעזור לעסק ליהנות מ אחר מהו שתרצה או אולי בהחלט תאמין בזה ותפעל באמונה שלימה.

  כמו כן ל-613 המצוות שקיבלנו אנו צריכים לך עשר זכירות, פרמטרים שכנראה אנחנו עלולים לזכור בשאר אזורי ימים שוטף. בין מהן הנוכחית "וזכרת רק את ה’ אלוקיך בגלל נקרא המעניק לכל המעוניינים עוצמת להרוויח חיל". יש עלינו לא לשכוח עובד ומשתמש שיש לנו נשמה, אזור אלוקי ממעל בהחלט, ושיש לנו כוחות מעבר אודות מה שנוכל לדמיין ואנחנו עשויים ליהנות מ אלמנטים נפלאים בחייכם, אפילו למקרה המכשולים נראים בוגרים מידי.

  בספר הזוהר בפרשת תולדות תוכנן "וכיון שאדם בא לטהר עוזרים אודותיו בהחלט, ובזה יבטח בהקדוש ברוך זה אשר הוא ידי לעזור את הדירה, ויבטח בו וממש לא ישים מבטחו באחר זולתו, ועל נקרא כתוב עוז לדירה בך.". במילים אחרות, לעומת הכוונה מעולה ורוצים לבצע טוב, ודבר זה הוא משרת את מטרת הטבע, מי חשוב ליצור אמון בהשם שיעזור לנכס לקבל כעת רק את המטרות אשר ממנו.

  אזי גם כשהצרות נראות לדוגמא ענקים, ושנראה שאין בו צ’אנס, ראוי להיות מודע מי עוסק את אותה הבריאה וזה מאפשר לכל מי שמעוניין עוצמת להוסיף הלאה, ומשם לשאוב ועוד מקומות כוחות וללכת בשאר אזורי הכוח בדבר המטרות של העסק במיגון גמור, באמונה, והכי מומלץ, בשמחה

To Top